Data privacy

envy - Newsletter

Your data

Choose newsletter

envy

envy my people

Confirm

Yes, I want to receive the selected newsletters.

Please fill out all required fields (red). Please also confirm the security check.
European Investment Bank - Logo

Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku

Ljudi
Event
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku

Izrada koncepta i realizacija evenata visokog profila u Luksemburgu. Zajednička suradnja s agencijom Die Glücksbringer.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
close

U suradnji s sgencijom Glücksbringer, envy je realizirao seriju božićnih evenata za jednu od vodećih europskih financijskih insititucija. Uz glavni kreativni koncept, razvijena je grafička adaptacija koja je uz pozivnicu sadržavala i digitalni album fotografija, dostupan online posjetiocima uz mogućnost printanja. Poseban izazov u razvoju i organizaciji eventa bila je obrazovna uloga u stvaranju zabavnog sadržaja za djecu, što je uključivalo prilagođene božićne priče sa specifičnim ilustracijama na više jezika. Kao dio projekta bilo je potrebno poštovati smjernice programa Europske Unije, što je također uključivalo višejezičnu koordinaciju projekta i uključenih strana.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 4
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 5
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 6
European Investment Bank - Logo

Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku

Ljudi
Event
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1

Izrada koncepta i realizacija evenata visokog profila u Luksemburgu. Zajednička suradnja s agencijom Die Glücksbringer.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 4
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 5
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 6
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 7

U suradnji s sgencijom Glücksbringer, envy je realizirao seriju božićnih evenata za jednu od vodećih europskih financijskih insititucija. Uz glavni kreativni koncept, razvijena je grafička adaptacija koja je uz pozivnicu sadržavala i digitalni album fotografija, dostupan online posjetiocima uz mogućnost printanja. Poseban izazov u razvoju i organizaciji eventa bila je obrazovna uloga u stvaranju zabavnog sadržaja za djecu, što je uključivalo prilagođene božićne priče sa specifičnim ilustracijama na više jezika. Kao dio projekta bilo je potrebno poštovati smjernice programa Europske Unije, što je također uključivalo višejezičnu koordinaciju projekta i uključenih strana.

close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 8
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 10
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 9
European Investment Bank - Logo

Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku

Ljudi
Event
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1

Izrada koncepta i realizacija evenata visokog profila u Luksemburgu. Zajednička suradnja s agencijom Die Glücksbringer.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 4
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 5
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

U suradnji s sgencijom Glücksbringer, envy je realizirao seriju božićnih evenata za jednu od vodećih europskih financijskih insititucija. Uz glavni kreativni koncept, razvijena je grafička adaptacija koja je uz pozivnicu sadržavala i digitalni album fotografija, dostupan online posjetiocima uz mogućnost printanja. Poseban izazov u razvoju i organizaciji eventa bila je obrazovna uloga u stvaranju zabavnog sadržaja za djecu, što je uključivalo prilagođene božićne priče sa specifičnim ilustracijama na više jezika. Kao dio projekta bilo je potrebno poštovati smjernice programa Europske Unije, što je također uključivalo višejezičnu koordinaciju projekta i uključenih strana.

close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 6
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 7
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 8
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 9
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
European Investment Bank - Logo

Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku

Ljudi
Event
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1

Izrada koncepta i realizacija evenata visokog profila u Luksemburgu. Zajednička suradnja s agencijom Die Glücksbringer.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 1
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
close
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 4
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 5

U suradnji s sgencijom Glücksbringer, envy je realizirao seriju božićnih evenata za jednu od vodećih europskih financijskih insititucija. Uz glavni kreativni koncept, razvijena je grafička adaptacija koja je uz pozivnicu sadržavala i digitalni album fotografija, dostupan online posjetiocima uz mogućnost printanja. Poseban izazov u razvoju i organizaciji eventa bila je obrazovna uloga u stvaranju zabavnog sadržaja za djecu, što je uključivalo prilagođene božićne priče sa specifičnim ilustracijama na više jezika. Kao dio projekta bilo je potrebno poštovati smjernice programa Europske Unije, što je također uključivalo višejezičnu koordinaciju projekta i uključenih strana.

ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 2
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 6
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 7
close
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 8
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 3
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 9
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 10
ENVY Project - Dječji božićni event za Europsku investicijsku banku - Image 11