Data privacy

Express-Inquiry

Please use this inquiry form to send us a message. We will answer as soon as possible. For more information please contact us by phone: +49 69 23807910 (Mo-Fr 9am-6pm).

1. Project details

2. Project requirements

Please choose the style of project you want to start

3. Contact details

4. Additional information

Please fill out all required fields! Please also verify the security check
Data privacy

envy - Newsletter

Your data

Choose newsletter

envy

envy my people

Confirm

Yes, I want to receive the selected newsletters.

Please fill out all required fields (red). Please also confirm the security check.
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1
ENVY Project - Social Media - Image 1
close
ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 3

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 4
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 4
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6
ENVY Project - Social Media - Image 4
ENVY Project - Social Media - Image 5
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 4

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 5
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6